Podmínky zpracování osobních údajů

 1. Týmto udeľujete výslovný súhlas INESS – Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz, so sídlom Na Vŕšku 8, 81101 Bratislava, IČO: 30798442 zapísaný v registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR, číslo spisu VVS/1-900/90-27180, aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovával tieto osobné údaje:
  • meno a priezvisko
  • email
 2. Vaše osobné údaje je nutné spracovať pre účely Vašej účasti v súťaži Ekonomická olympiáda a pre komunikáciu po skončení súťaže.
 3. Vaše údaje budú uchovávané po dobu 2 rokov.
 4. Váš súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať:
  • zaslaním emailu na: eo@iness.sk
  • žiadosťou zaslanou na adresu: INESS, Na Vŕšku 12, 81101 Bratislava
 5. Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:
  • vziať súhlas kedykoľvek späť
  • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame
  • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov
  • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.
 6. S vyššie uvedeným spracovaním osobných a zvláštnych osobných údajov týmto udeľujete svoj výslovný súhlas.