itester.cz
 •   testujeme tisíce ľudí
 •   zistíme skutočné znalosti a ich úroveň
 •   dlhodobo zvyšujeme motiváciu a efektivitu vzdelávania
 •   jednoduchý a účinný nástroj pre testovanie zamestnancov a študentov

iTester je profesionálna online aplikácia, ktorá umožňuje vytvárať testy na mieru pre použitie vo firmách, školách a vzdelávacích alebo personálnych agentúrach. Jednoduché a rýchle vytváranie testov, ich správa a distribúcia testovaným osobám šetrí hodiny práce a tony papiera. Súčasťou aplikácie je tiež komplexná správa používateľov a okamžitý prehľad o výsledkoch a následný reporting.

        

Testujeme zaměstnance a sledujeme pokrok ve firemním vzdělávání

        Testujeme uchazeče o práci a pomáháme vybrat ty nejlepší


jazykové školy a vzdělávací agentury


Testujeme studenty škol a jejich kurzů

Elearning

Nejjednodušší způsob, jak začít s e-learningovými kurzy. Pomocí několika kliků vytvoříte přehlednou strukturu kurzu a vložíte text, video, grafiku nebo třeba animaci. Kurzy lze snadno propojit s testy. Výsledky tetsů mohou odemnknout další postup v kurzu. Kurzy lze navíc jednoduchým zpsůobem nabízet i veřejnosti. Pomocí knihovny můžete k lekcím přidávat další dokumenty nebo vytvořit třeba znalostní bázi. Online dostupné kurzy tak může vytvářet každý. Obsahem, grafikou nebo animacemi Vám rádi pomůžeme.

TESTOVANIE

Otestovať ľubovoľný počet ľudí ľubovoľným testom v priebehu niekoľkých málo minút

- Tak by sa dala popísať hlavná funkcia aplikácie. Vytvárajte testy, priradzujte ich testovaným používateľom niekoľkými kliknutiami a potom spracujte výsledky do prehľadných štatistík a reportov. Testujte jazykové zručnosti, odborné schopnosti vašich zamestnancov, uchádzačov o zamestnanie, účastníkov kurzov alebo študentov vašej školy. Vďaka efektívnemu online nástroju ušetríte čas aj peniaze a získate rýchlo potrebné a prehľadné výsledky.

INTEGRÁCIA A KOMUNIKÁCIA

Vyberte si, či pošlete testovaným len odkaz na konkrétny test alebo im umožníte prístup do systému pre opakované testovanie. Alebo zakomponujte iTester priamo do vašich webových stránok ... to všetko je možné a jednoduché.

ORGANIZÁCIA

administrácia všetkých užívateľov a ich organizácia v 4 úrovniach prístupových práv

Každá firma je iná, každý náš klient má rôzne potreby. Testujú s nami školy, agentúry aj firmy. Preto máme všeobecný a prispôsobivý model štruktúry prístupových práv a organizácie používateľov. Jednotlivé testované osoby môžete ďalej zoskupovať do skupín a oddelení, priraďovať im správcu / administrátorov. Zároveň máte vždy prehľad o tom, kto čo môže a aká je jeho úloha. Samozrejmosťou je hromadný import väčšieho počtu užívateľov.

TVORBA TESTOV

nástroj na tvorbu testov rôznych podôb a formátov

Testové otázky môžu mať bežnú podobu ako výber z možností, priradenie, doplnenie atď. Otázky môžu obsahovať obrázky alebo audio a video súbory či animácie. Záleží len na vašich potrebách a kreativite, aký test vytvoríte. Testové otázky sa môžu zoskupovať do inštrukcií alebo skupinových otázok. Testové otázky môžu mať tiež nastavenú rôznu váhu pre vyhodnotenie výsledkov a je nad nimi možné vystavať kategórie pre zjednotené hodnotenie určitého typu alebo okruhu testových otázok. Všetko čo nás a našich klientov pri tvorbe testov napadlo, môžete vy hneď začať pohodlne používať.

reporting

štatistiky, grafy a prehľady výsledkov testovania

Dáta získané z vypracovaných testov je možné filtrovať a triediť podľa zadaných parametrov priamo v aplikácii alebo ich ľahko exportovať pre ďalšie spracovanie napríklad v Exceli alebo inom tabuľkovom procesore. iTester ponúka plne škálovateľné a personalizované nastavenie, ktoré prispôsobíte na mieru svojim potrebám a spracovanie výsledkov potom bude dielom niekoľkých okamihov.

JAZYKOVÉ TESTY iTester

Najrýchlejšie dostupný relevantný a porovnateľný výsledok jazykového testovania s veľkou výpovednou hodnotou. Rozraďovacie testy pre zistenie vstupnej úrovne a Úrovňové testy pre monitorovanie pokroku.

Každý test je unikátny a 100% obtiažnosťou porovnateľný s akýmkoľvek iným testom v rámci daného testovania. Na základe tejto metodiky sú naše testy presné a výsledky relevantné. Na tvorbe testov spolupracujeme s pedagógmi našich popredných univerzít.

Testové BANKY

Relevantné a porovnateľné testy pre všetky úrovne (A1 - C2) v piatich jazykoch

Aby sme dokázali vytvárať kombinácie plne porovnateľných, obsahovo relevantných a pritom úplne unikátnych testov vyvinuli sme systém bánk testových otázok, z ktorých sme schopní pomocou inteligentného algoritmu tiež testy generovať.

Banky testových otázok teraz obsahujú:

 • anglický jazyk
 • nemecký jazyk
 • francúzsky jazyk
 • taliansky jazyk
 • švédsky jazyk

Pre rýchle zistenie jazykovej úrovne ponúkame Zaraďovacie diagnostické testy v celkom 8 jazykoch.

HLAVNÉ VÝHODY APLIKÁCIE iTester:

 •   Online aplikácia - žiadne inštalácie, prístup odkiaľkoľvek
 •   Zabezpečené testovanie a relevantné výsledky
 •   Prehľadné a podrobné štatistiky výsledkov
 •   Možnosť plne multimediálnych testov vrátane použitia audio / video obsahu
 •   Kompletný branding a personalizácia
 •   Jednoduchá tvorba a správa testov
 •   Automatické a okamžité opravenie testov
 •   Priradenie testov definovaným skupinám užívateľov jediným kliknutím
 •   Jednoduchá integrácia do webových stránok alebo intranetových systémov
 •   Prostredie pre jednoduchú tvorbu a správu testov

Kontaktujte nás pre podrobnejšie informácie a cenník